A Jézus születéséről szóló történet az igazság erejével hat

Talán tíz vagy tizenegy éves lehettem, amikor egy alkalommal kivártam, hogy egyedül legyek a nagyszüleim kicsiszobájában, és nagyapám könyvei közül kivettem az Újszövetséget, amiről tudtam, hogy ott lapul a többi között. Csak annyira volt időm, hogy elolvassam Máté evangéliumának első fejezetét, már jött is be valaki a szobába… vagy lehet csak én ijedtem meg (akkor még azt hittem én is mint sokan, hogy ciki ilyesmit olvasni), és letettem a könyvet, mintha mi sem történt volna. Pedig történt. Nagy hatással volt rám a Jézus születésének története, még akkor is, ha azután sokáig félretettem a témát. Ez volt az első alkalom, hogy a Bibliából valamit olvastam, és ha nem is fogalmaztam meg akkor, de meglepően igaznak hatott. Nem tudom, hogy milyen hatással van másokra az, amikor először olvassák (nem: hallják) a születéstörténetet, de a tapasztalatom alapján azt mondom, hogy az igazság erejével hat ez a történet. Négy csatornát, vagy módot figyeltem meg, amelyek által így hat ez a feljegyzés. Engedjük, hogy hasson ránk is.

1. Térben és időben végbement eseményről szóló beszámoló igényével lép fel.

„Jézus Krisztus születése pedig így történt:” (Máté ev. 1,18) Határozott kijelentés. Ez azt jelenti, hogy az író szerint megtörtént, vagyis egy valós történelmi esemény volt. Máté apostol megfogalmazása szerint ő azt írja le, ami megtörtént, nem pedig egy kitalált történetet vagy egy legendát. A bevezető mondat azt is jelenti, hogy így történt, nem másképp. Az írót megvádolhatjuk azzal, hogy tévedett vagy megmásította a történteket, azonban félreérthetetlen, hogy ő egy térben és időben végbement eseményről szóló beszámoló igényével lép fel.

Ha kételkedünk abban, hogy az eseményeket a valósághoz hűen írta le, akkor a történtek durva meghamisításával és az olvasók kegyetlen félrevezetésével kell vádolnunk az írót, tévedéssel aligha, mert nagyon határozottan kijelenti, hogy így történt. De ne felejtsük, hogy az apostolok (Máté is) életüket adták azért, amit hirdettetek és írtak. Ez még jobban megerősíti bennünk, hogy bízhatunk beszámolóik hitelességében. Ugyanakkor számos, a Biblián kívül is leellenőrizhető történelmi tényről írtak (uralkodók, helységek, események), amelyekről bebizonyosodott, hogy történelmi szempontból igazak. Akkor miért gondolnánk azt, hogy a természetfeletti dolgok terén nem a valóságot közlik?

2. Jézusról szól.

Az előbb említett gyerekkori élményem során csak ezt a történetet tudtam elolvasni, de egyből lenyűgözött az, hogy Jézusról van szó. Egybevágott azzal, amit addig Jézusról hallottam. Már addig is vonzott Jézus személye. Amikor láttam az életéről szóló filmeket, vagy hallottam valakit (ritkán) beszélni róla, megtetszett Jézus élete, jelleme, bölcsessége. Ezért amikor magam olvastam születéséről, Jézus személye sokkal közelebb hozta hozzám, és sokkal valóságosabbá vált számomra. Az igaz, hogy elég rég, de ő megszületett, és ezt lejegyzték. Valóságosabb lett Jézus személye az olvasott történet által, és ugyanolyan lenyűgözőnek bizonyult születésének története, mint az, amit az életéről már korábban tudtam.

Úgy gondolom, hogy aki látja, hogy Jézus személye kimagasló az emberek és a vallásalapítók között, az a Jézus születéséről szóló beszámolót sem fogja szkeptikusan olvasni. Miért is lenne szokványos egy ilyen nagy tanító születése? Ha pedig Isten Fia, csakis természetfeletti módon jöhet le világunkba. Igen, róla van szó ebben a történetben, ő született meg ilyen csodálatos módon. Napóleon ezt írta a Szent Ilona szigeti száműzetése alatt: „Ismerem az embereket, és azt mondom, hogy Jézus nem ember. Felszínes gondolkodás hasonlóságot látni Krisztus, valamint a birodalomalapítók és más vallások alapítói között. Ilyen hasonlóság nem létezik.” Bárki, aki csodálja az életét, tanítását, és el tudja mondani, amit Napóleon, az nehezen fog kételkedni Jézus csodás születésében.

3. József elvette feleségül Máriát.

Az egyértelmű, hogy Mária várandós volt mielőtt Józseffel összeházasodtak volna. Ez egy nagy szégyen volt abban a kultúrában, és ha nem lett volna igaz, könnyen cáfolhatták volna. Másrészt viszont elterjedt a zsidók között, hogy Jézus Máriának törvénytelen gyermeke (erről a Talmud is ír).

Ha elfogadjuk, hogy Mária várandós volt, és József látta jegyesének egyre növekvő pocakját, mennyire valószínű, hogy elvette volna feleségül angyali utasítás nélkül? Nagyon nem valószínű, hogy hitt volna bármilyen magyarázatnak is Mária részéről. Még napjainkban sem valószínű a házasság megkötése egy ilyen helyzetben. Képzeljük József helyébe magunkat. Ha már a jegyességünk alatt megcsal a párunk, akkor mi a valószínűsége, hogy házasságkötés után nem fog? Ki házasodna össze egy hűtlen jegyessel? De ha manapság volna is aki ezt megtenné, akkoriban ez elképzelhetetlen volt, mivel a jegyesség egyik célja az volt, hogy a felek megbizonyosodjanak egymás hűségéről.

Mindezek alapján arra következtethetünk, hogy a beszámoló igaz, Mária várandós volt, Józsefnek pedig megjelent egy angyal, aki elmondta Jézus fogantatásának körülményeit, ahogyan mindez le van írva Máté evangéliumában.

4. Jézus születésének körülményei egybecsengnek az ószövetségi próféciákkal.

Nem egy váratlan esemény volt. A zsidó nép évszázadok óta várta a Messiás eljövetelét – a próféciák alapján. Szekuláris gondolkodású világunkban nehéz hinni abban, hogy vannak Istentől jövő próféciák. De abban az időben ez egyértelmű volt. Az más kérdés, hogy Ábrahám utódai nem ismerték fel, hogy eljött a Messiás, és még mindig várják a próféciák beteljesedését. De akkoriban talán még erősebben várták a Messiás érkezését mint korábban (lásd Simeont és Annát stb.). Máté apostol szavai pedig berobbannak ebbe a várakozásba és ránk is az igazság erejével hatnak: Jézusban és születésének körülményeiben beteljesednek a próféciák, minden egybevág, ő a Messiás. „Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd – ami azt jelenti: Velünk az Isten.” (Máté ev. 1,23) Itt az összegzés, az apostol levonja a konlúziót: Jézus szűztől született, egybecseng a próféciával, így történt, ez az igazság. (A Máté evangéliumának 2. részében említett próféciák is egybecsengnek Jézus születésének mozzanataival.)

Végül pedig…

Olvasd el te is a Jézus születéséről szóló feljegyzést, és győződj meg te is annak erejéről, az igazság erejéről, ami benne rejlik.

Áldásos karácsonyt!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük